Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 là gì?

api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 là một tệp dll thuộc quy trình ApiSet Stub DLL đi kèm với Phần mềm Microsoft Windows Operating System được phát triển bởi nhà phát triển phần mềm Microsoft

Phần mở rộng .dll của tệp api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 chỉ định rằng đó là tệp thư viện liên kết động.

Phần mềm độc hại và vi rút cũng được truyền qua các tệp dll. Vì vậy, chúng ta phải chắc chắn trước khi mở bất kỳ tệp dll không xác định nào trên máy tính của mình.

Chúng tôi sẽ kiểm tra xem tệp api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 có phải là vi-rút hay phần mềm độc hại không? Liệu nó có nên được xóa để giữ cho máy tính của bạn an toàn? Đọc thêm bên dưới.

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 có an toàn để chạy không? Nó có phải là vi-rút hay phần mềm độc hại không?

Hãy kiểm tra vị trí của tệp dll này để xác định xem đây là phần mềm hợp pháp hay vi rút. Vị trí của tệp này là

File Location / Danger rating : C:Windowssyswow64

Để kiểm tra xem tệp dll có hợp pháp hay không, bạn có thể khởi động Trình quản lý tác vụ. Sau đó nhấp vào trường cột và thêm Người ký đã xác minh làm một trong các cột.

Bây giờ hãy xem giá trị Người ký xác minh cho quy trình api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 nếu nó cho biết Unable to verify thì tệp đó có thể là vi-rút.

File Name api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0
Software Developer Microsoft
File Type dll
File Location C: Windowssyswow64
Software Hệ điều hành Microsoft Windows

api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 is a Virus or Not : api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 is not a Virus or Malware

Nếu nhà phát triển phần mềm hợp pháp thì đó không phải là vi-rút hoặc phần mềm độc hại. Nếu nhà phát triển không được liệt kê hoặc có vẻ đáng ngờ, bạn có thể xóa nhà phát triển đó bằng cách sử dụng chương trình gỡ cài đặt.

[yasr_visitor_votes]

Cách sửa lỗi api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0

Để sửa lỗi thiếu tệp api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0, bạn có thể thực hiện khôi phục hệ thống để khôi phục tất cả các tệp dll bị thiếu trên hệ thống của mình.

Nếu quá trình khôi phục hệ thống không khắc phục được sự cố dll thì bạn có thể chạy Trình kiểm tra tệp hệ thống để sửa các tệp dll bị hỏng trên hệ thống Windows của mình.

Cách xóa hoặc gỡ cài đặt api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0

Để xóa api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 khỏi máy tính của bạn, hãy thực hiện lần lượt các bước sau.

  1. Nếu tệp dll là một phần của chương trình phần mềm hoặc trò chơi thì tệp đó cũng sẽ có tùy chọn gỡ cài đặt. Sau đó, bạn có thể chạy trình gỡ cài đặt tại thư mục như C:> Microsoft> ApiSet Stub DLL hoặc Hệ điều hành Microsoft Windows> api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0_uninstall.dll
  2. Hoặc api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 đã được cài đặt bằng Trình cài đặt Windows, sau đó gỡ cài đặt Đi tới System Settings và mở ra Add Or Remove Programs Option.
  3. Sau đó, Tìm kiếm api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 hoặc tên phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows trên thanh tìm kiếm hoặc thử tên nhà phát triển Microsoft.
  4. Sau đó nhấp vào nó và chọn Uninstall Program để xóa tệp api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 khỏi máy tính của bạn. Bây giờ phần mềm chương trình Hệ điều hành Windows của Microsoft cùng với tệp api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn.

Tôi hy vọng bạn có thể tìm hiểu thêm về tệp api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 và cách xóa nó.

Hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác về api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.